Huishoudelijk reglement

JU – TAÏ JITSU SCHOLEN DAMOI – KWAÏ

1. OEFENZAAL OF DOJO

a. Bij het betreden van de Dojo wordt er gegroet.

b. Bij het verlaten van de Dojo wordt er gegroet.

c. Bij het betreden van de Tatami wordt er gegroet.

d. Bij het verlaten van de Tatami wordt er gegroet.

e. Bij de aanvang en het beëindigen van de training wordt er gegroet.

f. De telaatkomers mogen de les op de Tatami slechts vervoegen, na mondeling de toestemming aan de lesgever te hebben gevraagd.

2. OEFENKLEDIJ OF KIMONO

a. De Kimono moet steeds zuiver zijn.

b. Regelmatig wassen !!!!! (zie de binnenzijde van nekrevers)

c. Mag niet beschadigd zijn, om ongevallen te vermijden.

3. ZUIVERHEID

Hieronder verstaan we de lichaamshygiëne. Het is een grote onbeleefdheid indien u onverzorgd en met lichaamsgeuren op de Tatami komt. Daarom:

a. Voor de lessen minstens handen, gezicht en voeten wassen.

b. Nagels van vingers en tenen zuiver en regelmatig kort geknipt.

4. AANWEZIGHEID TIJDENS DE LESSEN

Leden welke om een of andere reden meerdere lessen niet kunnen bijwonen, worden vriendelijk verzocht dit te melden aan de Shihan Guy De Waële of aan het secretariaat : Damoi – Kwaï Scholen / Dahlialaan 45 Lochristi 9080
Tel/Fax: 09/355.85.38. of Gsms: 0475/344856 – 0475/344857

5. HAARTOOI

a. Het is ten strengste verboden te oefenen met loshangend haar.

b. Het haar moet zodanig bij elkaar gebracht worden, dat het niet kan loskomen en het gezicht moet vrij blijven.

6. LIDGELDEN

De lidgelden worden voor de 10de, van de eerste maand van het kwartaal, betaald.

Bij verzuim van deze regel, wordt er het volgend kwartaal 10% in meerderheid gebracht.

7. VERZEKERINGEN

a. Geen Tatami betreden zonder verzekering.

b. Leden welke de Tucht niet eerbiedigen en tijdens of na de lessen gekwetst worden door spelen of kunstjes maken, kunnen geen beroep doen op de verzekering.

8. TUCHT

a. In elke school wordt door Shihan Guy De Waële, een verantwoordelijke persoon aangesteld : de docentenassistenten, dojoraadsleden, of drager van de hoogste graad.

b. Hun taken zijn de inwendige tucht in de school te doen eerbiedigen en de overtredingen aan de Shihan kenbaar te maken.

c. Toelichting: De docentassistent of dojoraadslid, moet iemand zijn met kalm overleg en rijpe ervaring inzake omgang met mensen. Hij of zij, zal zich doen eerbiedigen door zijn waardige persoonlijkheid !

9. OEFENTAPIJT OF TATAMI

a. Elk lid is verplicht sloffen te dragen van de kleedkamer tot aan de Tatami en andersom.

b. Elk lid komt, indien mogelijk, 10 minuten vroeger naar de scholen voor het plaatsen van de Tatami. Hoe vlugger de Tatami ligt, hoe stipter de lessen kunnen aanvangen in uw voordeel !

c. Zorg ervoor geen tussenholte te laten bij het leggen van de Tatami.

d. Speciale sloffen worden op aanvraag, toegelaten op de Tatami, op voorwaarde dat deze niet gedragen worden naast de Tatami.

10. ALGEMEEN BESLUIT

a. In geval van nood en bij afwezigheid van de Shihan Guy De Waële, mag in deze volgorde, een Beheerraadslid, Dojoraadslid of Docentassistent, wel handelen voor het recht en goed van de Damoi Kwaï Scholen. Hij of zij is dan algehele verantwoording verschuldigd tegenover de Shihan, welke nagrondig onderzoek van de beweegredenen, de maatregel zal goed –of afkeuren..

b. Elk lid van de scholen gaat akkoord met dit reglement.

c. De Shihan en de docentenassistenten dienen gerespecteerd te worden op de Tatami, en worden steeds op en naast de Tatami aangesproken met hun huidige aanspreektitel zoals Senseï, Hosa, Sempaï of Kohaï !

d. De Beheerraad, Dojoraad en Docentenraad, letten erop dat alles volgens dit reglement gebeurt en zorgen ervoor geen andere lessen te geven, welke niet toebehoren tot de gegeven cursussen door Shihan Guy De Waële.

e. Elk lid kan bij het kopiëren van het programmaboekje verwijderd worden uit de scholen ! Uitgezonderd op aanvraag aan de Shihan Guy De Waële !

f. Toegestaan bezoek door familieleden en kennissen in de Dojo tijdens de lessen = 1 les per maand. Uitzonderingen worden aangevraagd aan de Shihan Guy De Waële.

g. Kandidatuur van “assistent” wordt schriftelijk aangevraagd aan het secretariaat van de Damoi Kwaï Scholen.

Dit reglement werd opgemaakt aan de hand van het Belgisch Federale reglement + uitbreidingen welke eigen Dojo aangaat.

DE BEHEERRAAD.