Nieuwe examenperiode

Een nieuwe examenperiode werd nog niet bepaald.
Kandidaten welke reeds een Budopas bezitten, vooraf bezorgen aan de Shihan a.u.b. !